Vyhlásenie Únie generálnych predstavených ženských reholí: Vždy nahláste zneužívania autoritám

Medzinárodná únia generálnych predstavených (UIGS) ženských reholí, ktorej súčasťou je viac ako 2000 generálnych predstavených na celom svete a zastupujú viac ako 500 000 rehoľníčok, vydalo vyhlásenie, v ktorom vyjadruje svoju hlbokú bolesť a rozhorčenie zo zneužívaní v Cirkvi a súčasnej spoločnosti.

Toto vyhlásenie prichádza vo chvíli, keď bolo ohlásené plánované stretnutie predstaviteľov Cirkvi na tému ochrany maloletých, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne 21. – 24. februára 2019. Toto mimoriadne stretnutie predstaviteľov celej Cirkvi zvolal Svätý Otec František, aby sa kolegiálne debatovalo o pliage sexuálneho zneužívania v Cirkvi. Stretnutia sa zúčastnia aj predstaviteľky Medzinárodnej únie generálnych predstavených ženských reholí.

 

Vyhlásenie UISG proti každému druhu zneužívania:

Zneužitie každého druhu – sexuálne, verbálne, emotívne, alebo nepatričné používanie moci v rámci nejakého vzťahu – škodí dôstojnosti a zdravému rozvoju osoby, ktorá je jeho obeťou.

Sme pri ženách a mužoch, ktorí mali odvahu ohlásiť autoritám prípady zneužívania. Odsudzujeme stúpencov kultúry ticha a zločineckej solidarity, ktorí takto konajú pod zámienkou „chrániť“ dobré meno inštitúcie alebo definujú takýto postoj ako „súčasť vlastnej kultúry“. Podporujeme transparentné nahlásenie zneužívania občianskym autoritám a orgánom činných v trestnom konaní, či už v rámci rehoľných kongregácií alebo aj farností, diecéz či ktoréhokoľvek verejného sektora.

Žiadame od každej rehoľnej ženy, ktorá bola obeťou zneužívania, aby nahlásila to, čo sa stalo, predstavenej vlastnej kongregácie a kompetentným cirkevným i občianskym autoritám. Ak Medzinárodná únia generálnych predstavených (UISG) prijme nahlásenie zneužívania, podporí a bude sprevádzať takúto osobu, aby našla odvahu nahlásiť to, čo sa stalo, kompetentným autoritám.

Zaväzujeme sa, že budeme spolupracovať s Cirkvou a občianskymi autoritami, aby sme pomohli obetiam každého druhu zneužívania zaceliť rany minulosti sprevádzaním a požadovaním spravodlivosti a investovali do prevencie proti zneužívaniu prostredníctvom spolupracujúcej formácie a výchovných programov pre deti, mužov a ženy. Chceme vytvoriť sieť solidarity, aby sme mohli čeliť týmto zneľudšťujúcim situáciám a prispeli k novému stvoreniu sveta.

Štefan Turanský SDB
Zdroj: http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/uisg-declaration-abuse-kinds/
Foto: CNS Sivaram V, Reuters