Diamantové kňazské jubileum dvoch saleziánov

Pred viac ako 60 rokmi 1. júla 1956 boli v Taliansku vysvätení za kňazov štyria slovenskí saleziáni, medzi nimi aj don Milan S. Ďurica (*1925) a don Medard Štepanovský (*1927). V čase svojej vysviacky sa nemohli vrátiť do vlasti a pôsobiť tu, teraz vzácne diamantové jubileum kňazstva slávia v kruhu svojich blízkych a spolubratov saleziánov.

Don Milan S. Ďurica, ktorý sa koncom októbra 1947 dostal do Talianska ešte legálne, absolvoval štúdium filozofie v Turíne a v Leuvene, potom teológiu opäť v Turíne a hneď po vysviacke šiel prednášať morálnu teológiu a cirkevné právo na Teologický inštitút Pápežskej saleziánskej univerzity v Abano Terme pri Padove. Popri svojej pedagogickej a pastoračnej činnosti absolvoval aj Fakultu politických vied, neskôr sa na padovskej univerzite stal profesorom dejín a ústavného práva Strednej a Východnej Európy. Od roku 1993 pôsobil ako profesor na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne. V tom istom roku založil Ústav dejín kresťanstva na Slovensku v Bratislave. Od roku 1998, sa natrvalo vrátil na Slovensko.

Don Medard Štepanovský bol po svojej kňazskej vysviacke vyslaný ako pedagóg do saleziánskeho gymnázia v juhonemeckom Buxheime. V tomto saleziánskom diele pôsobí dlhodobo, ako spolubrat vysokých pedagogických kvalít.

Zdroj: www.saleziani.sk; rhsdb