Redemptoristi pripravili Breakfestival

V tomto roku sa konal v poradí už siedmy ročník akcie pre mladých a mladé rodiny s deťmi pod názvom Breakfestival. Konal sa 26.6.2016 v areáli Dunajec v Červenom kláštore. Každý rok organizátori, ktorými sú redemptoristi v spolupráci s mladými, vyberajú tému, ako hlavné posolstvo ročníka. Od svojho začiatku sa vystriedali takéto témy:
Daj si pauzu
Čas na zmenu
Oplatí sa investovať?
Believe To Belive
V tíme
Zasvätení
Tento rok sa niesol v duchu výzvy “si kľúčový”. Organizátori sa nechali inšpirovať skupinou mladých občianskych aktivistov, ktorí založili projekt pod názvom “si kľúčový”.
Program, sa začal slávnostnou svätou liturgiou o 10.30 hodine, kde kazateľom bol páter Michal Zamkovský CSsR. Ďalší program pokračoval vystúpením tvorivej hudobnej skupiny Poetica musica. Program pre deti odštartoval Kúzelnik Wolf na hlavnom pódiu, po ktorom boli pripravené atraktívne tvorivé a zábavné workshopy v areáli. Z gospelových skupín to boli kapela Sión, kapela F6, Peter Milenky band a na záver misijné spoločenstvo so svojou kapelou Rieka života, počas ktorého vystúpil so slovom líder tohto spoločenstva Bohuš Živčák.

Zdroj: www.sluzobnice.sk