Začal sa mesiac obnovy pre európskych redemptoristov

Na Slovensku sa prvýkrát uskutoční mesiac duchovnej obnovy pre európskych redemptoristov v príprave na doživoté sľuby. V tomto roku sa na celej tejto obnove zúčastnia 6 redemptoristi z Poľska, Talianska a Slovenska. Okrem redemptoristov pred doživotnými sľubmi na obnove budú v čase od 4. do 16.7 aj 7 kňazi a bratia s Poľska, ktorí slávia 10 rokov od ukončenia prvotnej formácie. Niektorých prednášok sa zúčastnia aj niektorí naši kňazi a bratia. Obnova sa začne 4. 7 o 17:00 slávnostnými vešperami. Počas nich sa všetkým prihovorí predstavený Bratislavskej viceprovincie P. Václav Hypius.

Prvá časť obnovy pre redemptoristov pred doživotnými sľubmi sa bude konať od 4. 7. do 24. 7. 2016 v našom rehoľnom dome v Kostolnej – Záriečí. Druhá časť sa uskutoční v Krakove, kde od 25.7. do 31.7. budú Svetové dni mládeže a “alfonziánsky deň.” Mladí redemptoristi budú mať možnosť stretnúť sa aj s generálnym predstaveným P. Michalom Brehlom a so Sätým Otcom. Ukončenie mesiaca obnovy bude v Tuchove 1.-2. 8.; potom budú nasledovať ešte osemdňové duchovné cvičenia pred doživotnými sľubmi. Slováci a Poliaci ich budú mať od 6. do 14. augusta v Bielsku-Białej (PL). Slovenský redemptorista František Skonc zloží doživotné sľuby v 15. augusta 2016 v kostole sv. Stanislava v Podolínci o 10:30.

Hlavným organizátorom a koordinátorom obnovy v Kostolnej – Záriečí je rektor komunity v Podolínci P. Róbert Režný, ktorý je magistrom novicov a vedúcim formačného sekretariátu v Bratislavskej viceprovincii.
Na obnove budú prednášať: koordinátor Konferencie Európa, P. Jacek Zdrzałek, P. Alfonso Amarante z Ríma, P. Ronald McAnish, P. Peter Hertel, P. Michal Zamkovský, P. David Horáček, laici zo spoločenstva Rieka Života a P. Juraj Gendiar, SchP.

Zdroj: redemptoristi.sk; foto: archív zz