Patti Mansfield bude v Badíne viesť duchovnú obnovu pre kňazov o povolaní k svätosti

Povolanie k svätosti – duchovnú obnovu pre kňazov na túto tému bude v Badíne viesť Patti Mansfield so svojím manželom Alom z USA. Obnova sa uskutoční v dňoch 7. – 10. októbra 2019 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského s vedomím Mons. Mariána Chovanca, banskobystrického diecézneho biskupa a organizačne ju zabezpečuje redemptorista P. Jozef Mihok s tímom Návrat domov.

„Buďte svätí, lebo ja som svätý.“ (1Pt 1,16).Vo svetle doby, ktorú žijeme v spoločnosti aj v Cirkvi, je povolanie k svätosti naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Aby sme mohli rásť vo svätosti, potrebujeme Duchu Svätému dovoliť, aby nás napĺňal a premieňal. A tomuto sa môžeme naučiť od Márie. Preto budú podstatnými témami na obnove práve Duch Svätý a Panna Mária. Patti hovorí, že táto obnova má byť úplne katolícka, charizmatická a mariánska. Súčasťou programu bude slávenie Eucharistie, prednášky, adorácia, osobná modlitba, spoločná modlitba chvál, možnosť prijať modlitbu príhovoru.

Duchovná obnova začne v pondelok večer a skončí vo štvrtok popoludní.
Prihlasovanie je otvorené do naplnenia kapacity na tomto linku: Prihlasovací formulár.


Patti Mansfield bola pri vzniku charizmatickej obnovy v Katolíckej Cirkvi v roku 1967. Odvtedy slúži laikom i kňazom na konferenciách a duchovných obnovách po celom svete. Jej manžel Al vyštudoval teológiu a viac ako 50 rokov pracuje naplno v Katolíckej Cirkvi. Mansfieldovci žijú v Louisiane v USA a majú štyri dospelé deti a jedenásť vnúčat. Obaja úzko spolupracujú s arcibiskupom svojej diecézy. V Jubilejnom roku 2000 boli Jánom Pavlom II. ocenení pápežskou medailou (Pro Ecclesia et Pontifice). Počas slávenia vigílie Turíc v Ríme 2017 mala Patti privilégium sedieť po boku pápeža Františka. Počas týchto dní v Ríme tiež viedla stretnutie pre kňazov spolu so sestrou Briege McKenna.

Za organizátorov
P. Jozef Mihok, CSsR