Dnes si v Turíne pripomínajú 150. výročie posviacky Baziliky Márie Pomocnice

Saleziánsky kalendár májových sviatkov sa dnes napĺňa veľkým sviatkom, vďačnosti Márii Pomocnici, tak vzácnej a drahej donovi Boscovi, zakladateľovi saleziánov. Tento rok je sviatok obohatený práve 150. výročím Baziliky Panny Márie v Turíne. Don Bosco ju začal stavať s pár centami, by sme dnes mohli povedať, a dnes stojí v centre Turína veľkolepý chrám. V ňom sú aj ostatky veľkých svätých – dona Bosca a Márie Dominiky Mazzarellovej – zakladateľky saleziánok, ktoré chcel mať don Bosco ako živý pomník vďačnosti Panny Márie Pomocnice preto aj ich oficiálny názov Dcéry Márie Pomocnice. Dnes do Turína prídu tisícky veriacich, nielen z mesta Turín, pre ktorý je to jedna z najväčších slávnosti, ale z rôznych kútov sveta, kde je zastúpená saleziánska rodina. Na slávnosti nebude chýbať  generálny predstavený saleziánov don  Ángel Fernández Artime, ktorý tento rok ponúkol saleziánskej rodine video deviatnik k Panne Márii Pomocnici ako aj generálna matka saleziánok sr. Yvonne Reungoat, ktorá mala pre sestry na vigíliu sviatku už tradičné večerné slovko. Slávnosť vyvrcholí veľkou procesiou po uliciach Turína so sochou Márie Pomocnice.

maria_ausiliatrice2016-mmasone-1_1526986938

Zaujímavosťou je, že každý rok na sviatok Márie Pomocnice zabezpečuje výzdobu ruží vždy inej farby jeden neznámy dobrodinca, ktorý sa rozhodol prejaviť takýmto spôsobom vďačnosť Panne Márii. Tento rok je výzdoba bielej farby. O 11.00 hod. bude sláviť svätú omšu arcibiskup Cesare Nosiglia, o 16,00 hod. budú slávnostné večerné chvály a o 18,30 slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať don Artime.

-msk-