Mladí saleziáni z Rakúska putovali po stopách bl. Titusa Zemana

Mladí saleziáni z komunity Salezianum vo Viedni, pripravujúci sa na kňazstvo, navštívili vo štvrtok 10. mája Vajnory, aby sa modlili pri relikviách bl. Titusa Zemana. Mučeníka za duchovné povolania si v januári vzala formačná komunita vo Viedni za svojho patróna a jeden z tamojších saleziánskych bohoslovcov pri tej príležitosti vytvoril aj jeho obraz. Teraz prišlo desať spolubratov vykonať svoju púť po stopách bl. Titusa. Sprevádzal ich don Pavol Grach z provinciálnej komunity na Miletičovej. „Navštívili sme provinciálny dom v Bratislave, navštívili sme Vajnory, kde sme sa v kostole pomodlili vešpery pred relikviami bl. Titusa Zemana,“ opisuje mladý salezián z Viedne, so slovenskými koreňmi, Michal Klučka.

Zdroj: saleziani.sk

-msk-