Trnavský arcibiskup posvätil krížovým sestrám kaplnku Sedembolestnej

Na slávnosť Nanebovstúpenia Pána prišiel do komunity sestier v Provinciálnom dome v Trnave otec arcibiskup Mons. Ján Orosch, aby pri sv. omši požehnal Kaplnku Sedembolestnej Panny Márie v kláštornej záhrade. Kaplnka bola zriadená z príležitosti 90-ročného jubilea vzniku Slovenskej provincie. Navrhol ju pán Ing. arch. Ľuboš Vagala a jej realizáciu zabezpečil pán Jozef Ormandy s firmou ORZAN. Obaja realizátori tohto diela boli prítomní na slávnosti so svojimi rodinnými príslušníkmi.

Otec arcibiskup v homílii povzbudil sestry a všetkých prítomných, aby pokračovali v začatom diele, ktoré náš Pán naplnil na zemi.Tak ako rozposlal svojich učeníkov a ich nasledovníkov slovami: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“, posiela aj dnes biskupov, kňazov, zasvätené osoby i laikov, aby budovali jednotu Cirkvi v dnešnom svete. Podľa živého svedectva a vzoru Sv. Jána Pavla II., ktorý nezostúpil z najvyššej katedry svätého kríža, máme aj my ako Sestry Svätého kríža napĺňať svoje poslanie – učiť a sprevádzať ľudí na ceste spásy, lebo bez kríža niet spásy. Povzbudil sestry k návratu ku koreňom, aby ich skutočná evanjelizácia prenikala srdcia všetkých ľudí. Na záver slávnosti zveril seba i všetkých kňazov arcidiecézy do modlitieb sestier pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie. Slávnostné rodinné spoločenstvo upevnili svojou prítomnosťou otcovia pavlíni a ďalší kňazi. Sesterstvo s miestnou komunitou vytvárali spolusestry z Cerovej.

zdroj: sestrysvkriza

-msk-