Dnes v Ríme začína sympózium na tému zasvätenia

Kongregácia pre zasvätený život a spoločnosti apoštolského života organizuje v Ríme od 3. do 6. mája 2018 Medzinárodné sympózium na tému Consecratio et consecratio per evangelica consilia [Zasvätenie a zasvätenie pre evanjeliové rady]. Úvahy, otvorené otázky, možné riešenia“. Sympózium sa koná na Pápežskej univerzite Antonianum.

Dikastérium Kongregácie sa v súčasnej dobe venuje reflexii o rôznych významoch, ktoré sa pripisujú pojmom „zasvätenie“ a „zasvätený život“, vychádzajúc z pozornej a kritickej lektúry skutočnosti, ktorá je prítomná v súčasnej Cirkvi.

„Cieľom sympózia“ – pripomína úradné vyhlásenie Dikastéria – „je zapojiť členov rôznych foriem zasväteného života, laických združení a hnutí do reflexie o niektorých otázkach, ktoré vznikli na predchádzajúcom seminári o tej istej tematike, na ktorom mali účasť viacerí odborníci z oblasti teológie, kanonického práva a iní odborníci“. Ku vzniknutým otázkam sa bude pristupovať z antropologické, biblického, charizmatického, teologického a právneho hľadiska a budú sa snažiť predložiť cesty riešenia do budúcnosti.

Počas prác sa budú môcť všetci účastníci (ordo virginum, rehoľné inštitúty, spoločnosti apoštolského života, sekulárne inštitúty, nové inštitúty a nové formy, združenia a hnutia) podeliť aj so svojimi skúsenosťami a pohľadmi na uvedenú tematiku.

Už zajtra, v piatok 4. mája, prijme na osobnej audiencii všetkých účastníkov Svätý Otec František.

Štefan Turanský SDB