Do Ríma prišlo s povolením pápeža 300 klauzúrnych mníšok na Deň Pro orantibus

Pri príležitosti Dňa Pro orantibus, čiže Dňa klauzúrneho života, ktorý Cirkev každoročne slávi v deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie 21. novembra, prišlo do Ríma viac než 300 klauzúrnych sestier z celého sveta, ktorým na to udelil osobitné povolenie pápež František.

Súčasťou spoločného programu bol seminár na pôde Pápežskej Lateránskej univerzity, na ktorom sa rozoberali výzvy spojené s dvoma nedávno vydanými dokumentmi pre ženské kontemplatívne rády. Celému zhromaždeniu zaslal svoje posolstvo Svätý Otec František.

Ocenil v ňom nezastupiteľný dar kontemplatívneho života a pripomenul klauzúrnym rádom dôležitosť formácie, význam rozlišovania, duchovného sprevádzania a starostlivosti o povolania kandidátok, a to bez prehnanej náhlivosti zameranej na kvantitu. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu formovania sestier k úlohe formátoriek a k službe predstavených.

Apoštolskú konštitúciu o ženskom kontemplatívnom živote Vultum Dei quaerere (Hľadať Božiu tvár) vydal pápež František v júli 2016, jej realizačnú smernicu s názvom Cor orans (Modliace sa srdce) vydala Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života v apríli 2018.

Oba dokumenty pokladajú za centrálny element tohto druhu povolania kontempláciu. „Kontemplatívne rehoľníčky sú modliacim sa srdcom Cirkvi,“ vyjadril úlohu tejto formy zasvätenia sekretár dikastéria pre zasvätený život Mons. José Rodríguez Carballo OFM v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas. K významu oboch dokumentov okrem iného uviedol:

„Sú dôležité, pretože vyznačujú 12 prvkov charakterizujúcich kontemplatívny život, akým je napríklad formácia. V podstate otvárajú široký horizont v súlade s náukou Cirkvi poslednej doby, po Druhom vatikánskom koncile a v zhode s magistériom posledných pápežov.“

Je tu však aj novinka zavedená pápežom Františkom, vysvetľuje Mons. Carballo:

„Cor orans dáva väčšiu zodpovednosť kontemplatívnym rehoľníčkam. Prinavracia úlohu hlavného aktéra kontemplatívneho života mníškam. Doteraz klauzúra závisela vždy od biskupa či od rehoľného predstaveného. Teraz je osobou, ktorá riadi klauzúru, opátka či priorka.“

Ďalšou novinkou je podľa Mons. Carballa skutočnosť, že predsedníčke určitej federácie kláštorov je priznaná úloha spoluvizitátorky:

„Toto bolo ešte pred nejakým desaťročím nemysliteľné. Žena lepšie pozná život žien. A potom, tým, že je mníškou, pozná lepšie než muž život svojho kláštora.“

Každý kláštor si odteraz môže zvoliť spôsob klauzúry, vysvetľuje ďalej Mons. Carballo. Po serióznom rozlišovaní a v súlade s tradíciou samotného inštitútu sa môže kláštor slobodne rozhodnúť pre klauzúru „pápežskú“ alebo tzv. „konštitucionálnu“.

Ďalšia novinka sa týka filiácie malého kláštora s väčším kláštorom. Toto podľa slov sekretára dikastéria pre zasvätený život Mons. Carballa pomôže prekonať krízu inštitútov, ktoré sú v ťažkostiach, prípadne tieto kláštory zavrieť a vyhnúť sa dekrétu o ich priamom zrušení.

Arcibiskup Carballo tiež prezradil, že oba spomínané dokumenty boli napísané samotnými mníškami:

„V akom zmysle? Naša kongregácia poslala dotazníky do všetkých kláštorov na svete, prijali sme veľké množstvo odpovedí. Preto môžem potvrdiť, že mníšky pri tom rozhodne zohrali hlavnú rolu.“

Zdroj: Vatican News, zk, jb