Dominikáni majú novokňaza

Do dominikánskej rodiny dňa 25. februára 2017 pribudol novokňaz fr. Oskar Jozef Vaľko OP, rodák zo Sobraniec.
Kňazské svätenie prijal v dominikánskom kostole sv. Dominika vo Zvolene z rúk Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa. Brat Oskar sa stal prvým, ktorého v  biskupskej službe vysvätil za kňaza.

V tejto súvislosti zdôraznil, aby sa fr. Oskar vo svojom kňazstve snažil byť prvým v obete. Prízvukoval, že kňazstvo je špeciálnou obetou života a poukázal na  dôležitosť ľudskosti, v ktorej by mal kňaz vynikať. Ako inšpiráciu a príklad uviedol Štefana Hlaváča. Na hrobe má napísané: Kňaz ľudomil – ten, ktorý miluje ľudí.

Brat Oskar poukázal na určitú prepojenosť medzi ním a svätiteľom, keď pri poďakovaní na záver slávnosti poznamenal, že krátko po jeho diakonskej vysviacke pri pohostení oznámil Mons. Marián Chovanec trom novovysväteným diakonom, že počas vysviacky bolo zverejnené menovanie nového košického  pomocného biskupa. A o pár mesiacov mu práve tento biskup udelil druhý rád presbyterátu.

Primičnú svätú omšu fr. Oskar celebroval v nedeľu 26. februára 2017 vo svojej rodnej farnosti v Sobranciach.

Zdroj: dominikani.sk

-msk-