Dominikáni oslavovali storočnicu pátra Akvinasa

Najstarší člen slovenskej provincie dominikánov páter Akvinas sa dožil 100 rokov.

V sobotu 17. januára 2015, presne v deň stých narodením pátra Akvinasa Juraja Gaburu sa vo Zvolene slúžila ďakovná svätá omša za roky prežité v dôvere v Božiu prozreteľnosť. Dôvera v Božiu prozreteľnosť je najčastejšia duchovná téma pátra Akvinasa, ktorý sa tejto dôvere naučil v najťažších rokoch svojho života strávených vo väzení. Po násilnom zrušení kláštorov v roku 1950 sa páter Akvinas dva roky skrýval u dobrodincov na Orave, no po dvoch rokoch nemal iné východisko, len sa prihlásiť u národnej bezpečnosti. Za svoju vernosť duchovnému povolaniu bol ako 37-ročný nespravodlivo odsúdený na doživotie. V roku 1960 prišla nečakaná amnestia, ktorá umožnila pátrovi Akvinasovi zaradiť sa do spoločenského života, no stále pod dozorom Štátnej bezpečnosti. Aj napriek kontrole sa mu podarilo vyvíjať činnosť, ktorá smerovala k tajnému obnoveniu dominikánskej rehole na Slovensku. Vďaka pátrovi Akvinasovi prežila idea sv. Dominika na Slovensku aj v dobe neslobody a po nežnej revolúcii sa mohlo na tajne položenom základe už verejne stavať ďalej. Výsledkom neúnavnej práce je teraz slovenská provincia dominikánov s 58 bratmi, mnohé bratstvá dominikánskych terciárov a ruženčiarov.

Slávnostnú svätú omšu celebroval pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, ktorý vo svojej osobnej kázni zaspomínal na prvé stretnutie s pátrom Akvinasom v deň svojich primícií a smerov k obľúbenej duchovnej téme pátra Akvinasa – k dôvere v Božiu prozreteľnosť. Táto dôvera je obzvlášť potrebná v časoch, keď sa loďka našich spoločenstiev (farnosť, kláštor) z času na čas až nebezpečne nakláňa a my máme strach, že sa do nej naberie až príliš veľa vody.

Pátrovi Akvinasovi prišiel zablahoželať aj bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, generálny vikár banskobystrickej diecézy Mons. Branislav Koppal, rektor Pápežskej univerzity Angelicum v Ríme prof. Konštanc Miroslav Adam OP, dekan Rímsko-katolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., rektor Seminára Františka Xaverského ThLic. Ján Viglaš, veľký počet kňazov, rehoľníkov, rehoľníčok a veriacich z rôznych kútov Slovenska.

Počas svätej omše požehnal kardinál Duka pamätnú tabuľu, ktorá bude pri príležitosti Roku zasväteného života umiestnená na Námestí sv. Anny v Trenčíne a bude pripomínať niekoľkoročné pôsobenie dominikánov (medzi nimi bol aj páter Akvinas) v tomto meste.

Pri ďakovných príhovoroch na konci omše bolo pátrovi Akvinasovi udelené vyznamenanie Rádu svätého Lazara Jeruzalemského – kríž Karla Schwarzenberga – a strieborná pamätná medaila vydaná k 70-temu výročiu obnovenia Českého veľkopriorstva tohto rádu.

Po svätej omši prijímal páter Akvinas gratulácie a dary v pekne vyzdobenej sále neďalekého gymnázia, kde na účastníkov oslavy čakalo aj pohostenie. Tu bolo možné si zakúpiť aj knihu duchovných prednášok pátra Akvinasa, ktorú vydalo Vydavateľstvo Dominikáni.

Bratia dominikáni ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti, predovšetkým členom farnosti, ktorú vo Zvolene spravujú, za ich obetavú pomoc.

(Zdroj a foto www.dominikani.sk)