Nový dokumentárny film o redemptoristoch

“Poslovia nádeje” je názov nového dokumentárneho filmu o živote a práci redemptoristov Bratislavskej viceprovincie. Je to pohľad do srdca spoločenstva, ktoré sa snaží žiť misijnú charizmu sv. Alfonza de Liguori v súčasnom svete. Hlavná časť nového DVD obsahuje 26 minútový dokumentárny film, ktorý panoramaticky mapuje život a činnosť redemptoristov na Slovensku. DVD obsahuje aj 3 bonusové časti. Prvá je priblížením života jednotlivých komunít. V druhej máme možnosť dozvedieť sa príbehy povolania niektorých členov kongregácie. Tretia je nahliadnutím do práce vydavateľstva Slovo medzi nami. DVD je k dispozícii v každej komunite redemptoristov na Slovensku.

-rd-