IX. kapitula redemptoristov Bratislavskej viceprovincie

Od 19. do 22. januára 2015 sú redemptoristi Bratislavskej viceprovincie zhromaždení na viceprovinciálnej kapitule v rehoľnom dome v Kostolnej – Záriečí. Táto kapitula je dôležitým stretnutím, na ktorom redemptoristi budú voliť nielen vedenie na ďalšie obdobie, ale aj hodnotiť svoj život a rozlišovať smer, ktorým sa majú v budúcnosti uberať. Na kapitule budú prítomní aj viceprovinciál Michalovskej provincie a provinciál Pražskej provincie, ako aj zástupca laických misijných spolupracovníkov.

Rastislav Dluhý, CSsR