Dominikáni otvárajú jubilejný rok

Rok 2016 bude pre dominikánov jubilejný. Od schválenia Rehole kazateľov pápežom Honóriom III. uplynie 800 rokov. Pri tejto príležitosti otvorenia jubilea bude 7. novembra 2015 magister rehole fr. Bruno Cadoré OP v bazilike Santa Sabina v Ríme spolu s Dominikánskou rodinou predsedať
sláveniu Eucharistie, počas ktorej slávnostne otvorí jubileum v spojení s celou rehoľou. V slovenskej provincii sa bude sláviť otvorenie jubilea v ten istý deň o 10,30 hod. v kostole sv. Dominika vo Zvolene.

informoval fr. Mannes Stanislav Marušák OP

-ms-