Druhé zasadnutie IX. riadnej viceprovinciálnej kapituly redemptoristov a misijný kongres

Od 12. do 14. októbra sa stretnú redemptoristi Bratislavskej jednotky na viceprovinciálnej kapitule a misijnom kongrese. Stretnutie sa sa uskutoční v Centre Salvator v Bratislave. Kapitula sa bude zaoberať aktualizáciou pastoračného plánu na najbližšie štyri roky. Stretnutie bude pokračovať misionárskym kongresom viceprovincie, ktorého obsahom bude reflexia nad doterajším misijným a pastoračným pôsobením a spoločné plánovanie na najbližšie obdobie. Na kapitule a na misijnom kongrese sa zúčastnia aj zástupcovia provincie Praha, viceprovincie Michalovce, ako aj zástupcovia laických misijných spoločenstiev pri redemptoristoch.

Zdroj: www.cssr.sk