Zakladateľka komunity Cenacolo oslávila 80 rokov života

Keď sa povie komunita Cenacolo prvá postava, ktorá sa v mysli vynorí je sestra Elvíra, zakladateľka miesta nádeje, miesta nového života. Sestra Elvíra oslávila 21. januára 80 rokov a s ňou všetky ohniská Cenacola po celom svete. Žena veľkej viery, odvahy, pevnosti, dôvery a krásneho úsmevu. Nech ju Boh aj naďalej inšpiruje k tej láske, ktorá nepozná prekážky, ktorá miluje bez rozdielu a vie spustiť v človeku premenu. Nech si ju Boh vedie a chráni. Blahoželania z celého sveta v rôznych jazykoch môžete pozrieť ::tu:: budete počuť viackrát aj slovenčinu.

Komunita Cenacolo vznikla v roku 1983 v Taliansku a rozšírila sa do celého sveta.  V Cenacole našli svoje miesto tí,  ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti závislí  – narkomani, gembleri, alkoholici…..bezdomovci , ľudia bez zmyslu života, ľudia stratení, ľudia opustení pre svojské – netypické riešenie problémov, našli pochopenie, lásku, objatie,  priateľstvo i prácu.

Sestra Elvíra často opakuje: „…my sme prvými svedkami božieho zázraku, ktorý sme nikdy neprogramovali nad stolom, ktorý nás presahuje a prekvapuje, na ktorom sme z božej milosti účastní.“

V domoch v Európe našlo domov tisícky mladých, ktorí majú za sebou často krát ťažké životné skúsenosti, ale v srdci majú túžbu nájsť zmysel života.
V Latinskej Amerike má komunita misie , v ktorých prijíma siroty a opustené deti z ulice.
V Afrike sme pred dvoma rokmi otvorili prvý misijný dom pre opustene deti v Libérii. V priebehu rokov sa k mame Elvíre pripojilo mnoho osôb s túžbou pomôcť a spolupracovať v tejto službe lásky, a tak sa naplno venujú komunite: mladí dobrovoľníci, misionári, rodiny, bratia (medzi ktorými sú aj kňazi) a zasvätené sestry, ktorí úplne zdieľajú komunitný život s chlapcami a dievčatami, ktorí kráčajú v komunite, aby objavili krásu života a skutočnej slobody.

-msk-