Domov, kde rastú povolania

Chcete pomôcť svojim deťom, aby rozlišovali, či sú povolané k zasvätenému životu, do manželstva alebo k slobodnému životu vo svete? Tieto rady vám môžu pomôcť.Čo môžu urobiť rodičia!

 

Rozprávajte sa s deťmi o ich daroch a schopnostiach, o tom, že je dôležité, aby niečím prispeli pre Cirkev a pre svet. Mali by vedieť, že každý kresťan, mladý či starý, zohráva svoju úlohu pri budovaní Kristovho tela.

Modlite sa za povolania ako rodina – za slobodných, manželov, kňazov i rehoľníkov.

Vyhýbajte sa znevažujúcim poznámkam o manželstve a slobodnom živote. Dávajte si pozor, ako rozprávate o biskupoch, kňazoch či rehoľníkoch. Váš postoj úcty pomôže deťom, aby boli otvorené na Božie povolanie vo svojom živote.

Budujte svoje manželstvo. Keď deti budú vyrastať v zdravom a silnom manželstve, dostanú predstavu o každom povolaní. Otec John Paul Erickson, rodák z Minnesoty, hovorí, že vždy si „veľmi uvedomoval“, že jeho rodičia sa navzájom milujú. „Od nich som dostal inšpiráciu a túžbu úplne sa oddať niekomu alebo niečomu.“

Venujte tichý čas Pánovi a pomôžte deťom, aby urobili to isté. Skúste sa počas dňa zastaviť v kostole alebo sa zapíšte na eucharistickú adoráciu.

Učte sa o viere a povzbudzujte deti, aby robili to isté. Koľko povolaní sa našlo alebo posilnilo vďaka tomu, že si niekto prečítal katechizmus, ponoril sa do duchovných kníh alebo sa zúčastnil na dobrej prednáške o niektorej stránke viery!

Oboznámte svoje deti so životopismi svätých a biblických postáv, ktoré milovali Pána. Pre inšpiráciu sa nič nevyrovná príbehu o tom, ako Boh prebúdza túto lásku v srdci človeka.

Hľadajte dobré príbehy o povolaní. Ak je to vhodné, pozvite hostí a členov širšej rodiny, aby sa podelili o svoje skúsenosti s vami i deťmi. Je dojímavé, keď počúvame o tom, ako si Boh povolal človeka k nejakému povolaniu. Je tiež užitočné počuť o „povolaní v rámci povolania“ – alebo o tom, ako pristupujú k svojmu zamestnaniu ako Kristovi svedkovia. Vyhľadajte ľudí v rôznych životných stavoch, v manželstve, v kňazstve, v zasvätenom živote alebo v hnutí obnovy alebo služby.

A čo tak pracovať ako dobrovoľník? Poznáte nejaký projekt, ktorý by bol vhodný pre staršie dieťa? Napĺňať potreby, objavovať svoje dary, vidieť, ako sa druhí obetujú – to všetko podnecuje veľkorysosť a túžbu nasledovať Božie volanie.

Dajte svojim deťom slobodu, aby našli a nasledovali svoje volanie. Rozprávajte sa s nimi, ale nenúťte ich do rehoľného života alebo do zamestnania, ktoré ste si chceli vybrať vy sami.

Spoločne večerajte. Pravidelné rodinné stolovanie prináša úžitok. Ak chcete nový pohľad na túto tému, pozrite si televízny program Modlitba pred jedlom. Je to kuchárska šou s posolstvom o tom, že je potrebné tráviť čas ako rodina. V každej časti otec Leo Patalinghug, mladý kňaz z arcidiecézy Baltimore, pomáha rodine pripraviť jedlo, potom si sadne a navečeria sa spolu s nimi. Tieto časti si môžete pozrieť na stránke www.gracebeforemeals.com.

Otec Leo nielenže podporuje pravidelné stolovanie s rodinou a priateľmi, ale podporuje aj spoločnú prípravu jedla. Ak niekto nevie variť, je to v poriadku, ale pozvite ho do kuchyne, kde si môže dať niečo na pitie, môže sa porozprávať a zasmiať. Deti veľmi radi jedia niečo, čo je ich vlastné a môžu sa pochváliť, že ho pomohli pripraviť.

Otec Leo bol vysvätený v roku 1999 a päť rokov pôsobil ako farár vo Farnosti svätého Jána vo Westminsteri. Často navštevoval svojich farníkov a večeral s nimi. Na ich prekvapenie si vymenil úlohu a navaril pre nich. Využil tieto príležitosti, aby budoval priateľstvá a uvoľnene sa porozprával v kuchyni. Tieto nezabudnuteľné a spontánne chvíle pri spoločnej príprave jedla boli podnetom pre prvú knihu otca Lea Grace Before Meals: Recipes for Family Life (Modlitba pred jedlom: Recepty pre rodinný život).

Dôverujte Bohu. Povolanie vášho dieťaťa v konečnom dôsledku nezávisí od vás! Rodičia môžu živiť semienko, ale Boh dáva vzrast (pozri 1 Kor 3, 7).

Zdroj: Slovo medzi nami, Veľkonočné číslo r. 2014.