Dospel k bytostnej skromnosti – včera zomrel don Ernest Macák SDB

Vzácny slovenský salezián, bývalý provinciál saleziánov na Slovensku don Ernest Macák, zomrel včera vo večerných hodinách v Cerovej vo veku 96 rokov. Zo svojho života 80 rokov žil ako rehoľník salezián a 70 rokov bol kňazom. Pohrebná sv. omša bude v piatok 21. októbra o 11:00 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne a pochovaný bude na tamojšom cintoríne.

„Videli sme, že už sa to končí, tak už celý deň sme boli pri ňom a modlili sme sa, tesne pred tým ako vydýchol som mu dal požehnanie Panny Márie Pomocnice,“ povedal salezián Aurel Menke, ktorý bol ostatný rok pri donovi Macákovi v Cerovej, kde a o neho starali rehoľné sestry.

Don Ernest povzbudzoval, že máme „dospieť k tomu, čomu hovoríme bytostná skromnosť. Bytostná skromnosť je, že som len to, čo som.“ Vďační za dar jeho života ho odporúčame Pánovi života a smrti, ktorému bol on sám vždy veľmi vďačný: „Štvorročný som spadol z lipy a mal som sa zabiť. A som tu. Bože, ďakujem ti, ďakujem ti a ďakujem ti a ešte tisíc ráz ďakujem.“

Životopis a rozhovor s ním nájdete na: saleziani a cestaplus.

Zdroj: saleziani.sk

-fc-