Zapúšťanie koreňov.

Evanjelium podľa Lukáša − Lk 18, 1 – 8

Keď zasadíte semeno japonského bambusu, sedem rokov nie je nič vidieť a pestovateľ by si mohol myslieť, že kúpil zlé semeno. Avšak potom, len za šesť týždňov, bambus vyrastie viac ako 30 metrov. Omeškal sa sedem rokov? Počas siedmich rokov zdanlivej nečinnosti bambus vytváral komplexný koreňový systém, ktorý mu umožnil rast.

V mnohých oblastiach života sme často netrpezliví, chceme rýchle riešenia a lacné úspechy, bez vedomia, že pravý úspech spočíva vo vnútornom raste a chvíľu to potrvá. Pre nedostatok trpezlivosti sa mnohí vzdávajú, pričom už veľa nechýbalo k úspechu. Je ťažké presvedčiť netrpezlivého, že na dosiahnutie úspechu je potrebné bojovať vytrvalo a vedieť vyčkať ten správny čas.

Aj nám sa často zdá, že sa nič nedeje. A to môže byť frustrujúce. V takých chvíľach nezabudnime na dozrievanie bambusu a nerezignujme preto, že ešte nevidíme výsledok. Dôverujme, že práve vnútri sa niečo deje; rastieme, dozrievame.

Nevieme čakať. Pri šoférovaní robíme myšky, aby sme prišli čím skôr do cieľa. Mračíme sa na pani, ktorá sa s jedenástimi položkami postaví k pokladni, kde je dovolené mať len desať. Chceme, aby sa ryža, ktorá sa varí minútu, uvarila za 30 sekúnd. Žijeme v zhone, strácame vieru, keď veci nie sú tak rýchlo, ako sme očakávali. Opúšťame svoje sny, zapríčiňujeme si ochorenia, úzkosť, stres. Prečo?

Podobenstvo o vdove a sudcovi je krásnym príkladom pre každého kresťana: „Žil v meste sudca, ktorý sa Boha nebál… V tom istom meste bola aj vdova… Dlhý čas jej sudca odmietal pomoc. Ale potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva…‘ A Pán povedal: ‚Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?‘“

Pán nás pozýva, aby sme boli vytrvalí, trpezliví a dôverovali mu. Pozýva nás odstrániť jed netrpezlivosti, ktorý otravuje našu dušu neustálym zhonom. Ak nedosiahneme hneď to, o čo prosíme, nezúfajme, nerezignujme. Možno je to čas, kedy zapúšťame korene. Trpezlivosť je čnosť, ktorá nám umožňuje udržať si pokoj mysle v pretrvávajúcich úzkostiach života.

Som človek trpezlivý? Viem čakať?

Ján Kušnír SVD