Duchovná starostlivosť – „Na 5 minút s nami“

V ďalšom diele nášho seriálu „Na 5 minút s nami“ sa s vami chceme podeliť o to, čo môže znamenať duchovná starostlivosť.Aké má svoje miesto v živote zasvätených? Aký je potom konkrétny výsledok, ktorý vychádza v ústrety človeku dneška? To všetko sa dozviete len za pár minút vďaka zasväteným, ktorí sa duchovnej starostlivosti venujú telom i dušou.