Obnovenie sľubov Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Sviatok Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou je hlavný sviatok Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Sestry oslávili tento sviatok v predvečer sviatku 7. decembra v kaplnke provinciálneho domu archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s o. Antonom Mojžišom a o. Marekom Durlákom za asistencie bohoslovcov. Pri tejto sv. liturgii si sestry obnovili svoje večné sľuby.
Vladyka Milan vo svojej homílii zdôraznil, že Mária je Bránou, cez ktorú zišiel Boh so svojim milosrdenstvom na túto zem. Ale ona nie je iba jednosmernou cestou, pretože tým druhým smerom je „per Mariam ad Jesum“ – skrze Máriu k Ježišovi. Zároveň, tak ako Boh prišiel cez Máriu k ľuďom, aj zasvätené osoby majú byť bránami, cez ktoré bude prichádzať Boh so svojou láskou, milosrdenstvom a dobrotou k bratom a sestrám. Slávnosť sa ukončila príjemným agapé v jedálni kláštora.

Zdroj: sluzobnice.sk