Duchovné povolanie. Pozor, krehké! (Viera do vrecka)

V mesiaci október vydalo Vydavateľstvo DON BOSCO v rámci edície Viera do vrecka mimoriadne zaujímavú a hodnotnú brožúrku s názvom: Duchovné povolanie. Pozor, krehké! Ako ho citlivo rozpoznať a sprevádzať?

Autorom je don Štefan Turanský, salezián kňaz, ktorý pôsobil v Ríme, Poprade, Žiline a Bratislave. V rokoch 2005 až 2008 bol provinciálom saleziánov na Slovensku, potom regionálnym predstaveným svojej rehole pre strednú a východnú Európu, ako aj rektorom Medzinárodného saleziánskeho seminára v Ríme. Problematikou  formácie povolaní sa zaoberá viac ako dvadsať rokov.

„Dnes vnímame, že je duchovných povolaní čoraz menej, kultúrny kontext sťažuje možnosť rozhodovania, rozpoznať pravosť duchovného povolania je čoraz náročnejšie“, píše don Turanský. Preto sa usiluje odpovedať na otázky: „Ako ho citlivo rozpoznať a múdro sprevádzať? Ako sa dá zistiť, či má niekto duchovné povolanie? Povolanie nie je pozvanie k strachu a úzkosti, ale pozvanie k láske a službe. Veď Boh ako prvý túži, aby bol človek vo svojom povolaní šťastný“. Text obsahuje aj konkrétne rady, postrehy a kroky, ktorými možno sprevádzať toho, kto túži zistiť, či ho Boh povoláva k duchovnému povolaniu. Brožúra vyšla pri príležitosti konania biskupskej synody o mladých.

PONUKA PRE VÁS: ak by ste mali záujem o odber tejto brožúrky vo väčšom počte (hromadne za rehoľu, farnosť, diecézu a pod.), dajte nám, prosíme, vedieť počet kusov najneskôr do 31.10.2018. Na základe záujmu vieme ponúknuť nižšiu cenu za kus, v súčasnosti je jednotková cena 1,50 €. Objednať brožúru môžete len PRIAMO cez email: marek.peciar@donbosco.sk alebo na telefónnom čísle: 0911 780 296.

Dávame tiež do pozornosti PREDPLATNÉ edície Viera do vrecka NA ROK 2019:

Edícia Viera do vrecka je materiál, ktorý pomôže každému dospelému kresťanovi rásť vo viere, pretože jednoduchým spôsobom vysvetľuje niektoré pravdy viery alebo témy, ktoré sa týkajú viery a spoločnosti.

V súčasnosti pripravujeme už deviaty ročník edície s novými zaujímavými témami. Ak by ste chceli svojim reholiam, farnostiam, diecézam a pod. pomôcť aj prostredníctvom týchto brožúrok spoznávať katolícke postoje v rôznych životných situáciách, môžete si výhodne brožúry predplatiť. V prípade záujmu napíšte, prosíme, na email: vieradovrecka@donbosco.sk.

Viac o edícii nájdete na www.donbosco.sk – sekcia „Knihy“, edícia Viera do vrecka.

don ThDr. Štefan Turanský SDB, PhD
Ing. Rastislav Sitár, riaditeľ Vydavateľstva DON BOSCO