Emiliano Antenucci u pápeža Františka: Zachovať ticho a prestať súdiť

Brat Emiliano Antenucci bol známy ako autor kurzov nazvaných „ticho prosím, hovorí ticho“ a šíriteľ úcty k Panne Márii, Matke ticha, ktorú pre neho vytvorili benediktínske rehoľníčky na ostrove sv. Júlia v ortskom jazere. V piatok 22. marca navštívil pápeža Františka. Hovorili o význame vnútorného ticha, ale tiež o tichu, ako odpovedi na ohováranie a na „terorizmus“, ktoré so sebou nesú, hovorí v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas.

„Priniesol som so sebou kópiu originálu Panny Márie, Matky ticha, a mal som príležitosť hovoriť pápežovi celý jej príbeh. Už desať rokov organizujem kurzy pomáhajúce veriacim v modlitbe. Sú to kurzy preložné aj do španielčiny a využívané v Latinskej Amerike. Na srdci mi leží táto pridaná hodnota, ktorá znamená stíšenie v kresťanskej spiritualite. Nechcem vytvárať žiadne hnutie ani združenie – hovorí rehoľník – ale mám za to, že v cirkvi trošku chýba táto dimenzia. Častokrát v modlitbe užívame príliš veľa prázdnych slov, stávajú sa z nás „hovorcovia“. Mali by sme však opäť objaviť tichú modlitbu,“ dodáva. 

Pápež František požehnal ikonu Matky ticha už v júni 2016. Pripojil vtedy na zadnu stranu nápis: „Neohovárajte druhých!“ „Keď totiž ohovárame druhých, zanášame svet špinou. Stimul k tichosti je teda tiež výzvou prestať súdiť druhého, pretože druhý človek je tajomstvom,“ hovorí pre Vatikánsky rozhlas brat Emiliano Antenucci. 

Zdroj: TK KBS, RV CZ; ml