Európska konferencia o duchovných povolaniach

V dňoch od 3. do 6. júla 2014 sa vo Varšave konala európska konferencia zameraná na duchovné povolania, ktorú organizovala Komisia pre povolania CCEE (Rady európskych biskupských konferencií) na tému Kristocentrické vzdelávanie v službe povolaní dnes: «Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš» (Flp 2, 5). Pre agentúru Sir vysvetlil výber témy don Remery Michel, zástupca generálneho tajomníka Rady európskych biskupských konferencií: „Každé vzdelávanie v zornom uhle povolania musí byť zamerané na samotného Krista. Nemá zmysel hovoriť o povolaní bez Krista. Pretože nie my povolávame. Vždy povoláva Kristus. To Ježiš hovorí: Poď, nasleduj ma. Ak chceme podporovať povolania, musíme pracovať na podpore posolstva kresťanského života v Európe.“
Remery reagoval aj na vplyv pápeža Františka na rozhodovanie mladých v povolaní. „Čo určite môžeme teraz vidieť, je pozývanie pápeža Františka k životu modlitby, priateľstva s Ježišom, k pozornosti voči druhým. Toto má určite vplyv na ľudí a na povolanie ako také. Hovoril som nedávno s mladými ľuďmi a potvrdzovali mi, že pápežove slová majú dopad na ich život a rezonujú v ich srdci.“
„S pápežom,“ dodáva Remery, „dávajú dôležitý podiel svedectva kňazi, biskupi, rehoľníci, rehoľníčky a rodiny, ktorí prežívajú svoje povolanie autenticky a svedčia o ňom svojím životom. Ak to robia presvedčivo celým svojím srdcom, pozývajú k nasledovaniu. Dávajú svedectvo vtedy, keď žijú to, čo hovoria. Stanú sa takto veľmi dôležitým zdrojom povolania, ak budú schopní žiť svoj život a svoje povolanie s radosťou a presvedčivo.“
Konferencie sa zúčastnili biskupi, resp. delegáti biskupských konferencií európskych krajín, zodpovední za pastoráciu povolaní, ako aj zástupcovia rehoľných spoločenstiev.

(podľa agentúry Sir; foto: news.va)

-ms-