„FARBY VŠETKY“ alebo citová zrelosť v zasvätenom živote

V dňoch 28. – 30. marca 2014 sa vo formačnom stredisku Skala vo Svite stretlo veľmi pestré spoločenstvo osemdesiatich sestier junioriek a formátoriek zo sedemnástich rehoľných spoločenstiev a zo štyroch krajín Európy. (Rumunsko, Maďarsko, Čechy a Slovensko) Už po tretí krát teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku zorganizovala interjuniorátne stretnutie. Tentoraz pod názvom „FARBY VŠETKY“ alebo citová zrelosť v zasvätenom živote. Tému priblížila psychologička sestra Dominika Konečná OSF spolu so svojím tímom, ktorý tvoria P. Norbert Žužka OCarm, sestra Theresien a P. Noro Pšenčík OFMCap.
Na úvod stretnutia v piatok večer sme spolu so Samaritánkou pri Jakubovej studni hľadali v Ježišových očiach Boží pohľad plný lásky, ktorý spočíva na každej z nás. Pri eucharistickom Kristovi sme s požehnaním sprostredkovaným otcami Norbertom Žuškom a Norom Pšenčíkom dostali do rúk mušľu s vodou ako symbol pútnika a živej vody.
Na púť sme sa vydali hneď ráno spolu so sestrou Dominikou Konečnou OSF. Bola to púť do vlastného vnútra, púť po krajine emócií a vzťahov. Poznávali sme ich hranice, prekážky a bloky, silu aj krásu. Tú sme potom každá jedinečným spôsobom vyjadrili prostredníctvom tanca, farebných vlajok a kresby. V tejto časti programu nám boli vzácnymi spoločníčkami sr. Theresien a sr. Bernarda. Deň naplnený novými skúsenosťami a poznaním sme spoločne odovzdali Bohu pri eucharistickej adorácii.
Stretnutie sme zakončili naším pohľadom na Boha, keď nás otec Norbert svojou prednáškou pozval k rozlišovaniu falošných predstáv o Bohu a jeho skutočnej tváre.
Nechýbal čas na vzájomné rozhovory a spoznávanie sa.

Za prípravný tím sr. Anzelma SDR