Obnovené personálne zloženie troch vatikánskych dikastérií

V piatok 29. marca vydal Svätý Otec personálne rozhodnutia týkajúce sa troch vatikánskych dikastérií. Ide o Kongregáciu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, Pápežskú radu pre medzináboženský dialóg a Pápežskú radu pre kultúru.
V čele Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života potvrdil kardinála João Braz de Aviza vo funkcii prefekta a vymenoval ďalších 31 členov kongregácie. Medzi 12 potvrdenými členmi je napr. aj pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.
Kardinála Jean-Louisa Taurana pápež František potvrdil vo funkcii predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Jeho sekretárom zostáva P. Miguel Ángel Ayuso Guixot MCCJ. Ďalej Svätý Otec potvrdil až do konca ich funkčného obdobia členov a poradcov Pápežskej rady a vymenoval za jej člena Raphaela Louisa Saka, chaldejského patriarchu Iraku. Okrem toho vymenoval 10 konzultorov Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg, medzi ktorými je ako jediná žena Malťanka sr. Carmen Sammutová, generálna predstavená „bielych sestier“.
Svätý Otec potvrdil aj menovanie predsedu Pápežskej rady pre kultúru, kardinála Gianfranca Ravasiho, zástupcu Mons. Carlosa Alberta de Pinho Moreira Azeveda a tajomníka Mons. Barthélemyho Adoukonoua. Svätý Otec potvrdil až do konca ich funkčného obdobia členov a poradcov rady a vymenoval 14 nových členov, medzi nimi napr. maronitského patriarchu Libanonu, ktorým je kardinál Béchara Boutros Raï.

(Zdroj:RV)

-sc-