Prezentácia druhého listu zasväteným „Skúmajte!“

V stredu 15. októbra bol v auditóriu Pápežskej univerzity Urbaniana v Ríme predstavený druhý list, ktorý Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (CIVCSVA) adresovala zasväteným v príprave na Rok zasväteného života.

Počas prezentácie zazneli príspevky Mons. José Rodrígueza Carballa, sekretára CIVCSVA, a sestry Nicoletty Spezzati ASC, podsekretárky CIVCSVA, generálneho predstaveného spoločnosti Giuseppini del Muriado pátra Maria Aldegani a šéfredaktora časopisu Testimoni pátra Lorenza Prezzi SCI.
Prezentácia sa konala v deň otvorenia štúdia „Studium“, navrhnutého samotným dikastériom pre zasvätený život, preto boli na prezentácii prítomní aj študenti a študentky dvoch ročníkov, niektorí profesori a zasvätení.
Tak ako prvý list Radujte sa, aj druhý list Skúmajte je plný povzbudzujúcich slov pre zasvätený život. Nie je písaný jazykom posudzovania, obáv a znepokojenia. Vedomie, že zasvätený život prežíva moment krízy, nemôže byť dôvodom na smútok.
„Takéto udalosti sú pre nás všetkých momentmi milosti. Sú povzbudením pre nás zasvätených žiť svoje zasvätenie ako svedectvo krásy Cirkvi a lásky Boha,“ povedala jedna z účastníčok.
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-