Františkánska schóla predstavila nové CD Paratum Cor

CD je nazvané podľa jednej zo skladieb. Paratum cor znamená ochotné srdce a sú to začiatočné slová Žalmu č. 108: „Ochotné je moje srdce, Bože, ochotné je moje srdce: budem ti spievať a hrať.“ („Paratum cor meum, Deus, paratum cor meum, cantabo Deo meo.“)
Vokálno-inštrumentálny súbor Františkánska schóla Bratislava prezentuje v novodobej premiére hudbu františkánskych autorov zo Slovenska z 18. storočia. Skladby povzbudzujú poslucháčov ku chvále Trojjediného Boha, k dôvere, k oddanosti Panne Márii, k obdivu Božieho diela, k radostnému obdivu svätého zakladateľa – Františka z Assisi, ale aj k odhodlanosti, k odvahe v duchovnom boji a k hľadaniu útočiska v ťažkých časoch.

Playlist:
1 anonym: NUNC TUO NOMINI
2 anonym: O JESU REX NOSTER
3 anonym: TIBI SANCTA TRINITAS
4 P. Gaudentius Dettelbach OFM (1739 –1818): PARATUM COR
5 P. Gaudentius Dettelbach OFM: O FELICEM ET BEATUM
6 P. Gaudentius Dettelbach OFM: ESTOTE FORTES IN BELLO
7 P. Gaudentius Dettelbach OFM: COELORUM CIVES OCCURITE
8 P. Gaudentius Dettelbach OFM: TE DEUM LAUDAMUS
9 P. Gaudentius Dettelbach OFM: TOTUS AMOR ES FRANCISCE
10 P. Pantaleon Roškovský (1734–1789) OFM: O AMOR QUO VOCAS
11 anonym: AVE MARIA

 

Františkánska schóla Bratislava:

bratia františkáni – zbor
Br. Bartimej Peter Štipák, Br. Efrém Tomáš Zemjánek, Br. František Mária Kadlečík, Br. Jakub Branislav Martaus, Br. Jozef Čirák, Br. Rufín Tomáš Halčin, Br. Samuel Martin Takács, Br. Šimon Radko Supek, Matej Čižmárik

Hilda Gulyásová – soprán
Tomáš Šelc – basbarytón
Juraj Tomka – husle
Júlia Urdová – viola
Gregor Regeš – violončelo
Lumír Machek – kontrabas
Petr Jurášek – baroková trúbka
Jaroslav Kocůrek– baroková trúbka
Sylvia Urdová – zbormajster, organový pozitív
Marek Cepko – organový pozitív

 

Na obálke: MOLEKULÁRNY KRISTUS – autor: Matúš Lányi