Vianoce pre druhých v Banskej Bystrici

V rámci projektu Vianoce pre druhých žiaci Strednej zdravotnej školy v Banskej Bystrici zapojili svoju šikovnosť a tvorivosť; napiekli vianočné pečivo a zhotovili vianočné pozdravy. Napečené koláčiky rozdelili pre dve skupiny – deti v detskom domove a ľuďom v núdzi v mestskej charite. Prežili spolu so sestrami z Congregatio Jesu dve popoludnia a po skupinkách navštívili spomínané zariadenia. Navzájom sa zblížili a urobili krok k druhým. Vianočné pozdravy od žiakov boli určené pre pedagógov, ktorí sa stretli na vianočnom posedení.

Sestry Congregatio Jesu, Banská Bystrica