Fraternity putovali po Jakubskej ceste v Španielsku a na Slovensku

Bratia a sestry Fraternity Jeruzalem a Karmelu Španielska putovali po Jakubskej ceste v Španielsku a na Slovensku do 10. do 27. októbra.Na vstupnej prezentácii Jakubskej cesty od Manuela Marie Corteza boli predstavené historické súvislosti o patrónoch Španielska sv. Jakubovi a sv. Terézie z Avily. Zároveň novodobé príbehy aj zo Slovenska o bl. Titusovi Zemanovi a bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Vybraté trasy Jakubskej cesty v historickom kontexte odkazovali na dialóg kresťanstva, ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Pri pamätnej tabuli 710 rokov Jakubskej cesty účastníci položili kvety a obetovali modlitbu za všetkých zomrelých pútnikov putujúcich počas storočí zo Slovenska do Compostely. V kostole sv. Jakuba zakončili putovanie litániami k sv. Jakubovi (patrónovi pútnikov) a sv. Terézie z Avily (Teréziánske jubileum 2017 – 2018) i sv. omšou.  Po tematickom putovaní s Jakubom, Matkou Terezou, Charlesom Foucouldom, Františkom z Assisi a Klárou, Teréziou z Lisieux, Tomášom Munkom, Jánom od Kríža, Faustínou, Luisom a Zeli Martinovcami,  sv. Martinom, P. Máriou Fatimskou pripravujú v budúcom roku ďalšie jarné tematické putovania.

Fraternita Jeruzalem

-msk-