Mt 23, 1 – 12

Toto evanjelium mi veľmi pripomína knihu anglickej spisovateľky Jane Austenovej Pýcha a predsudok. Hoci hovorí o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa musia postupne zbavovať vlastnej pýchy a predsudkov, ktoré do nich zasadila kultúra, spoločnosť a domáce prostredie, významne hovorí aj o dnešnom evanjeliu.

V takomto rozpoložení nachádzame v tomto evanjeliu Ježiša, ktorý stojí pred zástupom ľudí a učí ich o autorite, o predsudkoch, o službe. Celá jeho reč je ako keby zbierka rôznych zákonov, príkazov a odporúčaní. Ale Ježiš len plasticky vykresľuje situáciu človeka, ktorý sa v dejinách nachádza v rôznych spoločenských, kultúrnych, rodinných alebo iných zväzkoch, ktoré ho ovplyvňujú a tvarujú. Preto Ježišovo evanjelium dnešnej nedele na prvý pohľad búra spoločenskú konvenciu, na strane druhej posilňuje slobodu jednotlivca, aby sa cítil slobodný vo svojom svedomí. Dodržiavanie zákonov, určovanie noriem, platenie daní – to všetko je práca pre autoritu. To sú tie normy, s ktorými môžeme alebo nemôžeme súhlasiť, ale Ježiš ich radí dodržiavať. Ale celý jeho prístup je v službe. Kto má autoritu, ten je v službe. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto je zvolený, kto je menovaný, kto získal nejakú funkciu, nedostal ju pre svoje obohatenie, pre ukážku svojich kompetencií, preto, aby ukázal, ako vie rozkazovať. Dostal ju pre službu spoločenstvu, ktoré mu bolo zverené. Či už je to politik, miestny primátor, biskup, kňaz, provinciál, predstavená. A so službou dostal aj svoje povinnosti – viesť spoločenstvo, byť spravodlivým lídrom, ktorý sám rastie.

Toto je ten rozdiel dnešného evanjelia, na ktorý poukazuje Ježiš. Ak človek vo funkcii nie je v službe milosrdenstva, pochopenia, dobroty a láskavosti, ten vydáva veľa príkazov a zákazov, aby si dokázal svoje vedúce postavenie. Ježiš hovorí jasne: Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Hermana Matláková