Generál jezuitov P. Nicolás zvolá 36. generálnu kongregáciu v roku 2016

Spoločnosť Ježišova sa v roku 2016 zíde na generálnej kongregácii, zameranej na voľbu nového generálneho predstaveného. Oznámil to dnes v liste adresovanom celej Spoločnosti Ježišovej generálny predstavený páter Adolfo Nicolás SJ.

Generál jezuitov v liste objasňuje svoje rozhodnutie takto: „Viac rokov prešlo od môjho zvolenia za generálneho predstaveného Spoločnosti a nedávno som dosiahol vek 78 rokov. Uvažujúc nad nadchádzajúcimi rokmi, dospel som k osobnému presvedčeniu, že by som mal urobiť potrebné kroky smerujúce k predloženiu mojej rezignácie generálnej kongregácii. Po obdržaní počiatočného schválenia asistentov „ad providentiam“ a informovaní Jeho Svätosti pápeža Františka, formálne som sa poradil s asistentmi „ad providentiam“ a provinciálmi, ako to naše právo vyžaduje. Výsledok konzultácie je v prospech zvolania generálnej kongregácie.“

Páter Adolfo Nicolás ďalej informuje celú Spoločnosť Ježišovu, že koncom tohto roku zvolá 36. generálnu kongregáciu, aby sa zišla v záverečných mesiacoch roka 2016. „Prosme Našu Pani Cesty, aby pripojila Spoločnosť k svojmu Synovi na tejto ceste rozlišovania, ktorú teraz začíname,“ píše jezuitom na celom svete páter Adolfo Nicolás, ktorý je v úrade generálneho predstaveného siedmy rok. Zvolený bol 35. generálnou kongregáciou 19. januára 2008. -jb-
(Text prevzatý z http://sk.radiovaticana.va, -jb-)