Prevzatie úradu vizitátora v Misijnej spoločnosti sv. Vincenta

Na spomienku Panny Márie Fatimskej, dňa 13. mája 2014 sa konalo v provinciálnom dome v Bratislave uvedenie P. Jaroslava Jašša, CM do úradu vizitátora Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Nový vizitátor vystriedal vo funkcii P. Jozefa Nogu, CM (2008-2014).
Po homílii sa slávnostne prečítal potvrdzujúci dekrét od generálneho predstaveného Misijnej spoločnosti P. Gregoryho Gaya, CM a následne vyznaním viery podľa KKP kán. 833, § 8 P. Jaroslav prevzal úrad vizitátora na obdobie troch rokov.
Info a foto: www.vincentini.sk