Hraj v prospech života

V Tlačovom stredisku Svätej stolice predstavili kampaň zameranú na Majstrovstvá sveta vo futbale v Brazílii v roku 2014 s názvom: „Hraj v prospech života. Odsúď obchodovanie s ľuďmi.“ Kampaň organizuje Talitha Kum – Medzinárodná sieť inštitútov zasväteného života proti obchodovaniu s ľuďmi. Na tlačovej konferencii okrem členov Talitha Kum vystúpil aj prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz, ako aj veľvyslanec USA pri Svätej stolici Kenneth Francis Hackett.

Kardinál zdôraznil, že sám Svätý Otec nazval obchod s ľuďmi „ranou na tele dnešného ľudstva, ranou na tele Krista“. Tento zločin, ktorý prináša obrovské zisky, je rozšírený vo všetkých krajinách. V dnešnom svete ním trpí až 21 miliónov ľudí. Preto podľa sestry Carmen Sammut, predsedníčky Únie ženských generálnych predstavených, súčasťou prevencie obchodovania s ľuďmi je redukcia dopytu sexuálnych služieb, no aby k tomu došlo, je potrebné oboznamovať s tým verejnú mienku a zvyšovať jej citlivosť“.

Obchodovanie s ľuďmi vo forme prostitúcie je častým sprievodným javom veľkých celosvetových podujatí. Organizátorom kampane ide o boj proti nemu cez upozorňovanie na problém a výzvu ľuďom nekompromisne nahlásiť počas konania svetového šampionátu akékoľvek prejavy zločinu. Ich želaním je, „aby sa Svetové majstrovstvá vo futbale v Brazílii v roku 2014 stali priestorom na propagáciu kultúry práv a života, odsudzujúc všetky formy vykorisťovania, ktoré ho znehodnocujú a robia ho tovarom, a aby zároveň oboznamovali populáciu s možnými rizikami a so spôsobmi ohlasovania tohto zločinu“.

(Text prevzatý z http://sk.radiovaticana.va, -zk-)