Generálna kapitula bratov tešiteľov z Getseman

V dňoch od 25. do 28. 8. 2014 sa konala v generálnom dome Kongregácie bratov tešiteľov z Getseman v Marianke pri Bratislave generálna kapitula, najvyšší orgán spravovania celej rehoľnej spoločnosti. Zúčastnili sa na nej bratia pôsobiaci na Slovensku, v Rakúsku a Poľsku. VII. generálna kapitula sa niesla pod heslom Začať znova od Krista. V prvý deň rokovania bol zvolený nový generálny predstavený – P. Michal M. Krystofowicz, ktorý bol v posledných rokoch novicmajstrom.
Bola tiež zvolená generálna rada, ktorú tvoria P. Szczepan M. Perycz-Szczepanski, P. Ludwik M. Pociask, P. Kamil M. Kraciuk, P. Bonifacy M. Jankowiak.
Prioritou stretnutia bratov bolo zamyslenie nad obnovou duchovného života, návrat ku koreňom svojho povolania, informácie o službe bratov vo všetkých domoch kongregácie počas posledných šiestich rokov a tiež plány služby na ďalších 5 rokov práce nového vedenia. Vonkajším znakom, ktorý spájal bratov cez kapitulu, bol aj nový portrét otca zakladateľa Jozefa Jána M. Litomiského.