Generálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža

V Materskom dome v Ingenbohle (vo Švajčiarsku) bola 7. augusta 2014 ukončená 22. generálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. Kapitula je najvyššia smerodajná inštancia, ktorá sa koná každých šesť rokov. Slovenskú provinciu na tejto GK 2014 zastupoval: provinciálna predstavená sr. Šebastiana Tuptová a zvolené delegátky sr. Benjamína Novotná a sr. Mária Terézia Dobrovičová. Kapitulárky zastupovali celosvetovú kongregáciu, ktorá má v súčasnosti 3368 sestier v 19 krajinách sveta. Kapitula je časom pozrieť sa spätne na život a poslanie sestier, diskutovať o dôležitých témach pre celú kongregáciu, hľadať Božiu vôľu vo svetle charizmy. Témou GK 2014 bolo Žiť v dialógu. Počas generálnej kapituly sa uskutočnila aj voľba nového generálneho vedenia. Za generálnu predstavenú bola nanovo zvolená sr. Marija Brizar a spolu s ňou šesť generálnych radkýň.

Mária Terézia Dobrovičová