Prvý katolícky online kongres

„Veríme, že katolíci, ktorí používajú internet a sociálne siete, môžu byť novou silou schopnou podporiť konkrétne iniciatívy s jediným cieľom, a to ohlasovať evanjelium a individuálnu formáciu.“ Toto je idea, ktorá pohýnala promótorov Národného katolíckeho online kongresu, prvého takéhoto typu organizovaného v Brazílii, ktorý chcel odpovedať na výzvy pápeža Františka a budovať kultúru stretnutia. Téma kongresu bola Všetci za kultúru stretnutia.

Kongres trval od 11. do 17. augusta za prítomnosti 42 relátorov. Koordinátorom bol žurnalista Wagner Moura s podporou podpredsedu Konferencie biskupov Brazílie. Príspevky relátorov sa dotýkali štyroch základných tém: komunikácia, politická angažovanosť, mladí, umenie a dizajn. Každý deň boli cez internet ponúknuté videá s jednotlivými príspevkami.
Medzi relátormi boli kňazi, seminaristi, univerzitní docenti, členovia hnutí a cirkevných združení, žurnalisti, profesionáli v oblasti komunikácie, politici, dizajnéri, fotografi. Prednášky boli grátis alebo za dobrovoľný príspevok, ktorého výťažok bude použitý na pomoc dvom organizáciám, ktoré sa starajú o matky v sociálnej núdzi.

(www.paoline.org)

-sc-