Generálna kapitula Sestier Božej vôle

V Basane (Taliansko) sa 13. júla 2014 začne 25 generálna kapitula Sestier Božej vôle a potrvá do 10. augusta 2014.
Téma, ktorá orientuje celú prípravu a bude sprevádzať celý priebeh generálnej kapituly, je citát z Prvého listu svätého Petra: „Ale uctievajte sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás“ (3, 15).
„Zdôvodniť nádej,“ vysvetľujú sestry, „predpokladá hlboké stretnutie s Kristom, poslušným služobníkom Otca, Pánom, ktorého sme povolané nasledovať. Z intenzívneho vzťahu s ním, ktorý je srdcom a prameňom našej nádeje, čerpáme vždy novú schopnosť utvárať bratské spoločenstvo v kongregácii, v Cirkvi, vo vnútri sociálnych kontextov, v ktorých pracujeme, a tak byť apoštolmi a svedkami v bratskom spoločenstve s každým veriacim; rozpoznať a nechať vzklíčiť a pestovať v každej žene a mužovi dobrej vôle zárodky nádeje.“
Ďalej sestry dodali: „Duch, ktorý pôsobí v srdci každej sestry, povedie našu rehoľnú rodinu k obnoveniu osobnej disponibility skrze ‚Tu som‘, ktorú táto kapitula žiada, a tak ukazovať novú etapu cesty vernosti darovanému daru v pozornosti na výzvy Cirkvi a sveta.“

(zdroj: www.vidimusdominum.org, foto: www.suoredivinavolonta.it)

-sc-