Výber bremena

Všetci hľadáme nejakú úľavu v živote. Internetové kníhkupectvá ponúkajú tisícky titulov s návodmi ako na to. V čase Ježišovho účinkovania bola medzi farizejmi obľúbená rôzna múdroslovná literatúra. Spisy o múdrosti, ako modernú interpretáciu Tóry, ovplyvnenú helenizmom, farizeji rozoberali vo svojich diskusiách a získavali si tak vážnosť v očiach obyčajných ľudí.

V dnešnom úryvku na nepochopenie farizejov reaguje Ježiš velebením Otca, že svoju múdrosť nezjavuje rozumným, ale maličkým, v doslovnom preklade nedospelým. Nadväzuje tak na personifikovanú Múdrosť, ktorá radostne asistovala Bohu pri stvorení sveta. Hoci ešte nedospelá, bola budovateľkou, usporiadateľkou vesmíru, jeho obľúbenou dcérou. Prvotina Božieho stvorenia sa hrala, tancovala alebo odpočívala v Božej prítomnosti – bola prvou radkyňou, ba inšpirátorkou samotného Boha (Prís 8, 22 – 31).

Dospelí – ako aj mnohí farizeji – sa pokladajú za hotových, ukončených. Prenikaví napodiv neprenikli do Ježišovho evanjelia. I dnes sa profesionáli často uzavierajú do svojich systémov. Často nevedia stráviť, ba ani si všimnúť inakosť. Netreba však dospelosť a detstvo stavať do protikladu. Stačí v sebe vedomie detinstva oživovať. Dieťa má totiž pred dospelým veľkú výhodu – je učenlivé. Pripravené aj na iné alternatívy, než sa vo všeobecnosti očakávajú. A o to ide. Božie predstavy sú aj dnes navidomoči inakšie než očakávame.

Nedospelým, ktorí prijímajú Ježišovu múdrosť, je evanjelium oddychom, úľavou. Všetky bremená nám síce neberie, ale ich vymieňa. Namiesto ťažkých ponúka ľahké. Veď či nie je ťaživé – najmä vnútorne – brániť svoje pozície či výsledky? Presadzovať stoj čo stoj svoje práva a predstavy? Alebo perfektne konzervovať svoje zásady? Zabezpečiť si toto všetko je ako jarmo pre ťažné zviera. Takéto jarmá nám pripravuje Zlý prostredníctvom mentality sveta. Ježiš ponúka inú alternatívu, ale iba pre nehotových: ťahať to spolu s ním. Osvojením jeho jarma tichosti a bremena pokory si obliecť jeho samého. Úľavou bude nielen vedomie, že to všetko má zmysel, ale aj výsledky. Lebo trocha pokory napraví všetko. Stačí vyskúšať.

Dagmar Kráľová