Vznikla Španielska provincia Spoločnosti Ježišovej

Po šiestich rokoch reflexie a intenzívnej práce bol v sobotu 21. júna na sviatok sv. Alojza Gonzagu zavŕšený proces integrácie pôvodných piatich samostatných provincií na území Pyrenejského polostrova Aragón, Betica, Castilla, Loyola a Tarraconensis do jednej Španielskej provincie. Proces integrácie začal v roku 2008. Vtedy páter generál Spoločnosti Ježišovej uviedol ako konečný cieľ zjednotenia väčšiu a lepšiu službu Cirkvi a spoločnosti. So svojimi približne 1160 členmi je Španielska provincia najväčšia v Európe. Jej predstaveným sa stal Francisco José Ruiz Pérez. Pri riadení provincie mu bude pomáhať delegát pre seniorov a niekoľko delegátov a koordinátorov pre miestne a apoštolské platformy, delegát pre formáciu.
Oficiálne zriadenie sa uskutočnilo pri slávnostnom akte v Madride za účasti asi 500 jezuitov. Začal sa prednesením inauguračnej reči pátra generála Adolfa Nicolasa a pokračoval slávením Eucharistie, na ktorej bol prítomný prezident Konferencie európskych provinciálov John Dardis SJ, asistent pre južnú Európu Joaquín Barrero SJ a niekoľko sto laických spolupracovníkov a priateľov Spoločnosti Ježišovej. V homílii páter generál vyzval Spoločnosť Ježišovu, aby sa kreatívne postavila k problémom a výzvam sveta, v ktorom žije veľmi rýchlo a pod tlakom. Poukázal na dôležitosť prínosu všetkých, čo si vyžaduje neignorovať múdrosť nikoho.
V liste, ktorý následne zaslal páter generál všetkým členom, vyzdvihol neoceniteľné svedectvo veľkorysosti všetkých a prácu provinciálov jednotlivých provincii.

(Zdroj: www.jesuitas.es, foto: www.periodistadigital.com)

-sc-