Hľadanie povolania s redemptoristkami

Sestry redemptoristky pripravujú  trojdňovú duchovnú obnovu o hľadaní. „V mladom človeku sa odohráva zápas, v ktorom spoznáva a hľadá svoje miesto v živote, a preto sme si vybrali tému duchovnej obnovy Bojisko v srdci. Počas tejto obnovy chceme, aby sa účastníčky zamýšľali nad otázkou: Kto alebo čo je mojím Bohom?, aby si kládli otázky, ktoré ich posúvajú po rozlišovaní k ďalšiemu kroku, k rozhodnutiu,“ povedala sr. Helena, ktorá bude účastníčky sprevádzať. Duchovná obnova, ktorá sa bude konať v dňoch 6. – 8. mája v kláštore redemptoristiek vo Vranove n/Topľou, je určená pre dievčatá a mladé ženy, ktoré hľadajú svoje povolanie.

-ms-