Hrať za život

Viac ako 30 tisíc rehoľníčok, asi 8000 kňazov a 2700 rehoľných bratov sa zmobilizovalo v kampani za prevenciu, ktorá sa v Brazílii začne 18. mája vo všetkých mestách majstrovstiev sveta vo futbale a potrvá až do ich konca. Cieľom kampane je upozorniť obyvateľstvo na problémy v krajine, ako je neľudské zaobchádzanie s osobami a sexuálne zneužívanie.
Kampaň „Hrať za život“ pripravila Brazílska konferencia rehoľníkov. Táto akcia kňazov a rehoľníkov sa sústredí predovšetkým na prevenciu a informovanosť. Na zástavkách autobusov, v mestskej doprave, na letiskách a v hoteloch miest, kde sa uskutočnia zápasy, budú rozdávané letáky informujúce o rôznych druhoch prevencie proti zlému zaobchádzania s ľuďmi.
Z rôznych informácii je evidentné, že zlé zaobchádzanie a sexuálne zneužívanie sú hrozbou pre mnohé deti, mladých aj dospelých a zanechávajú veľa bolesti. „Medzinárodné udalosti, ako majstrovstvá sveta vo futbale, sú často príležitosti, kde sa dejú práve také zločiny ako ilegálna adopcia deti, mladí sú lákaní ponukou na šport a potom sú odovzdávaní sieťam podporujúcim sexuálne zneužívanie,“ podčiarkla Brazílska konferencia rehoľníkov.
Kampaň „Hrať za život“ podporujú mnohé miestne a medzinárodné organizácie, ako aj Ministerstvo spravodlivosti v Brazílii.
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-