Slávenie sviatku odpustenia

V Bazilike svätého Petra, v mnohých kostoloch Ríma a kostoloch celého sveta sa v dňoch 28. až 29. marca uskutoční „osobitný čas zmierenia“, pomenovaný „24 hodín pre Pána“. Oznámil to Svätý Otec v nedeľu po modlitbe Anjel Pána. „Začne sa slávením v Bazilike svätého Petra v piatok popoludní, večer a v noci budú niektoré kostoly v centre Ríma otvorené pre možnosť modlitby a prijatie sviatosti zmierenia. Bude to sviatok odpustenia a budú ho sláviť aj v mnohých diecézach a farnostiach sveta,“ vysvetlil pápež František.
Následne dodal: „Odpustenie, darované nám Pánom, sa musí oslavovať tak, ako to urobil otec v podobenstve o márnotratnom synovi. Keď sa jeho syn vrátil domov, pripravil oslavu bez toho, aby mu pripomínal, čo urobil.“
(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-