Nový generálny predstavený saleziánov

V poradí 27. generálna kapitula saleziánov zvolila nového generálneho predstaveného a desiateho nástupcu don Bosca. Je ním don Ángel Fernández Artime, až doteraz provinciál pre južnú Argentínu.  Má 53 rokov, narodil sa 21. augusta 1960 v Gozón-Luanco v Astúrii (Španielsko).

Prvé sľuby zložil v roku 1978 a doživotné o šesť rokov neskôr v Santiagu de Compostela. Za kňaza bol vysvätený v roku 1987.

V minulosti bol delegátom pre pastoráciu mládeže v provincii León, viedol školu v Ourense ako riaditeľ, bol tiež členom tamojšej provinciálnej rady, neskôr provinciálnym vikárom a v rokoch 2000 – 2006 aj provinciálom. Za provinciála v južnej Argentíne bol vymenovaný v roku 2009. Počas tohto obdobia mal možnosť poznať a osobne spolupracovať aj s vtedajším arcibiskupom Buenos Aires, kardinálom Jorgem Mariom Bergogliom, terajším pápežom.

(Zdroj: www.infoans.org)

-sc-