Ikona Matky ustavičnej pomoci príde už v budúcom roku aj na Slovensko

Kostoly a spoločenstvá, kde žijú a pracujú redemptoristi navštívi putovná ikona Matky ustavičnej pomoci. Putovanie ikony je iniciatívou, ktorá sa začala tento rok koncom júna v rámci vyvrcholenia osláv 150. výročia obnovenej úcty k Matke ustavičnej pomoci.

Pápež František požehnal na Námestí svätého Petra 12 ikon, ktoré putujú po celom svete a navštívia všetky redemptoristické komunity vo všetkých 82 krajinách, a na všetkých piatich kontinentoch, kde pôsobia redemptoristi. 26. júna 2016 generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, P. Michael Brehl počas slávnosti odovzdal ikony požehnané pápežom Františkom predstaviteľom jednotlivých kontinentov. Dve ikony putujú po Európe. Na každom mieste bude ikona 2 až 3 dni a bude možnosť si ju uctiť súkromne a počas pobožností. Predpokladá sa, že na Slovensko príde v druhej polovici februára alebo v prvej polovici marca. Presný termín spolu s jednotlivými podujatiami budú oznámené neskôr.

S jubileom 150. výročia sa viaže trojročná iniciatíva redemptoristov (2015-2017). Po prípravnej fáze nasledovala hlavná fáza slávenia, ktorá trvala od 27. júna 2015 do 27. júna 2016, kedy vyvrcholil aj Jubilejný rok Matky ustavičnej pomoci, s ktorým boli spojené aj plnomocné odpustky. Od 27. júna 2016 do 27. júna 2017 prebieha tzv. “Misionársky rok Matky ustavičnej pomoci.” Jeho cieľom je ohlasovať radostnú zvesť na základe tajomstiev spásy prítomných v symbolike ikony a použiť obraz Matky ustavičnej pomoci ako nástroj evanjelizácie.

Zdroj.TKKBS