Redemptoristi otvorili XXV. generálnu kapitulu

Od 31. októbra do 26. novembra 2016 prebieha v thajskom meste Pattaya XXV. generálna kapitula. Zúčastňuje sa na nej P. Václav Hypius, viceprovinciál jednotky Bratislava a P. Metod Lukáčik, viceprovinciál jednotky Michalovce.

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi, má v súčasnosti vo svete 72 jednotiek (t.j. provincií, viceprovincií, regiónov a misií). V prípravnej fáze boli všetky jednotky vyzvané asistovať a odoslať vypracované dotazníky prípravnej komisii Generálnej kapituly. Odpovede na dotazníky mali reflektovať súčasný stav života a misie redemptoristov vo svete. Ich syntéza poskytla podstatné línie Prípravného dokumentu kapituly. Každá jednotka mohla tiež vypracovať a odoslať tzv. postuláty, ktoré predstavujú návrhy na zmeny v rôznych aspektoch organizačnej štruktúry rehole ako aj návrhy týkajúce sa formácie rehoľného dorastu či efektívnejšej medzinárodnej spolupráce na rôznych úrovniach života kongregácie redemptoristov.

Na Generálnej kapitule sa spravidla zúčastňujú aj zvolení predstavitelia z radu laikov, tzv. “partneri v misii”, ktorí reprezentujú rôzne misijné spoločenstvá pôsobiace pri redemptoristoch vo svete.

zdroj: tkkbs.sk

-msk-