Interview s Hansom Zollnerom o zasvätenom živote

Profesor Hans Zollner z pohľadu psychológa a zároveň kňaza i rehoľníka približuje antropologický pohľad na zasvätený život, pričom poukazuje aj na jeho aktuálne aspekty a výzvy.
Hans Zollner, pôvodom z Nemecka, začal štúdiom filozofie a teológie na univerzite v Regensburgu a v Insbrucku. Avšak jeho odborným poľom pôsobenia sa stala psychológia a psychoterapia. Momentálne pôsobí ako vicerektor a rektor inštitútu na pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.