Stretnutie zodpovedných za univerzitnú pastoráciu pri CCEE

V Tirane (Albánsko) sa 24. marca začalo stretnutie delegátov a zodpovedných za univerzitnú pastoráciu pri Rade biskupských konferencií Európy (CCEE). Práce na tému Radosť zo života – čo to vlastne znamená? otvoril Mons. Marek Jędraszewski, predseda Komisie pre katechézy, školy a univerzity pri CCEE, spolu s donom Michelom Remerym. Až do stredy budú mať účastníci možnosť predložiť správu o situácii univerzitnej pastorácie v ich krajinách. Diskutovať sa bude aj o otázkach, aké sú kompetencie a zdroje, ktoré môže univerzitný kaplán ponúknuť študentom, a ako ohlasovať Krista v spoločnosti, definovanej CCEE ako „postateistická“.

(Zdroj: RV)

-sc-