Je známy dátum biskupskej vysviacky kardinála Ángela Fernándeza Artimeho

Tlačová kancelária Svätej stolice v utorok 5. marca 2024 oznámila, že Svätý Otec František pridelil kardinálovi Ángelovi Fernándezovi Artimeovi, SDB, hlavnému predstavenému Spoločnosti svätého Františka Saleského (saleziáni), titulárnu stolicu Ursona s arcibiskupskou hodnosťou vzhľadom na jeho biskupskú vysviacku, ktorá je naplánovaná na 20. apríla 2024.

Ángel Fernández Artime, desiaty nástupca dona Bosca na čele Kongregácie saleziánov (prvýkrát zvolený v roku 2014 a potvrdený v roku 2020), bol pápežom Františkom počas modlitby Anjel Pána v nedeľu 9. júla 2023 menovaný za kardinála a 30. septembra prijal počas konzistória kardinálsky biret a prsteň.

V stredu 4. októbra dostal svoju prvú úlohu v Rímskej kúrii, keď bol vymenovaný za člena Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života (DIVCSVA).

Dňa 17. decembra 2023 potom kard. Fernández Artime prevzal diakoniu Panny Márie Pomocnice vo Via Tuscolana, ktorú mu pridelil ten istý pápež.

Na základe ustanovenia Svätého Otca pre saleziánsku kongregáciu, kardinál Fernández Artime už zvolal 29. generálnu kapitulu kongregácie (ktorá sa bude konať od 16. februára do 12. apríla 2025), na ktorej bude zvolený jeho nástupca na čele saleziánskej spoločnosti; a po svojom odstúpení z funkcie hlavného rektora sa dá k dispozícii Svätému Otcovi pre poslanie, ktoré mu bude zverené.

Zdroj: saleziani.sk/infoans.org
Foto: wikimedia.org